Uzman Klinik Psikolog Serpil Büyükbaş

Tekirdağ doğumlu olan Serpil Büyükbaş, lisans öğrenimini Işık Üniversitesi Psikoloji bölümünde onur derecesiyle tamamlamıştır. Ardından yine aynı üniversitede Klinik Psikoloji yüksek lisansını “Psikoterapistlerde Durumluk ve Sürekli Kaygı ile Kişilik Özelliklerinin Terapötik İttifak Üzerindeki Yordayıcı Rolü” konulu teziyle tamamlayarak uzmanlığını almıştır. Eğitim hayatı boyunca birçok klinik ve toplum ruh sağlığı merkezlerinde stajlar yapmış, çeşitli derneklerde gönüllü olarak psikoterapi hizmeti vermiştir. Akıllı Telefon ve Sürücü Davranışları arasındaki ilişkiyi incelediği makalesinin yazarlığını yapmıştır. İlgili çalışmasını Ulusal Psikoloji Kongresinde sunmuştur.   

2018 yılından beri süpervizyon eşliğinde yetişkinlere psikolojik danışmanlık vermektedir. Yürüttüğü psikolojik danışmanlık seanslarında şuan aktif olarak EMDR, Şema Terapi ve Bilişsel Davranışçı Terapi yönelimlerini kullanmaktadır.

Aldığı Başlıca Eğitimler;

> 2021 EMDR 1. Düzey: Emre Konuk, Asena Yurtsever, Davranış Bilimleri Enstitüsü
> 2020 Şema Terapi Eğitimi: Prof. Dr. Gonca Soygüt Pekak tarafından verilen Yetişkinlerde Temel Düzey Şema Terapi Eğitimi. Sertifika ISST onaylıdır.
> 2020 Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi, Doç. Dr. Itır Tarı Cömert, Psikoloji Akademisi
> 2019 Dürtü Kontrol Bozuklukları: Enstitü Fabrika
> 2018 Bilişsel Davranışçı Terapiler Eğitimi: Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu, Davranış Araştırmaları ve Terapileri Merkezi (DATEM)
> 2018 Çocuk Değerlendirme Testleri: Yeşil Işık Eğitim ve Psikolojik Danışmanlık
> 2017 Çocuk ve Travma Sempozyumu, Işık Üniversitesi