Akademik Danışmanlık

 

Akademik danışmanlık süreci; muhtemel uyum sorunlarını çözmeyi amaçlamakla birlikte öğrencinin sağlıklı bir şekilde eğitim hayatına başlaması ve devam etmesini gerekli psikolojik ve akademik destek ile sağlamaktadır. Danışmanlık sürecinde akademik ve sosyal anlamda destekleyici bir tutum benimsenmekte ve öğrencinin hem bireysel hem psikososyal hem de akademik gelişimine önem verilmektedir. Eğitim hayatında öğrenci, akademik danışman rehberliğinde yeni durumlara en kısa sürede uyumu, bulunduğu ortamın kurallarını benimsemeyi, öğrenme için doğru araştırma tekniklerini uygulamayı, kişisel yeteneklerini, problem çözmeyi, doğru seçimler yapabilmeyi vb. yaşayarak öğrenmektedir. Akademik danışmanlık hizmetine en çok ihtiyaç duyulan alanlardan biri lise ve üniversite tercih dönemleridir.

 

Lise Tercih Dönemi

 

Öğrencilere kariyer eğilimleri ve hayalleri doğrultusunda, doğru lise tercihi yapmaları konusunda danışmanlık yapılması amaçlanmaktadır. Mesleğe ilk adımın lise tercihi olduğundan hareket ederek, ailenin şartları, öğrencinin ilgi, yetenek, değer ve zevkleri göz önünde bulundurularak, öğrencilere sağlıklı ve doğru karar için tercih döneminde katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Özellikle etrafın olumsuz konuşmalarının etkisi ile oluşan olumsuz düşünceler, arkadaşları ile kıyaslar ve stres, inancın bozulmasında etkin değişkenlerdir. İçsel motivasyonun kaybı sekonder dikkat problemlerini de beraberinde getirmektedir. Ergenliğin yüksek seyrettiği bu zamanda sağlıklı iletişimde sekteye uğrayabilmektedir. Biyolojik sorunlarda; kalp çarpıntısı, zihin bulanıklığı, odaklanma zorluğu, yeme ve uyku düzensizliği de eklenince psikolojik destek önemini gündeme getirmektedir. Bu sebeple  motivasyona katkı sağlamak, stres ve kaygı düzeyi ile baş edebilmesini sağlamak da sürecin amaçlarından biridir.

 

 Üniversite Tercih Dönemi

 

Tercih dönemi, üniversite adayı öğrenciler için oldukça kaygı verici geçen bir dönemdir. Bu kaygı öğrencilerde istenmeyen ve genellikle kontrol altına alınması zor stresleri ortaya çıkarabilmektedir.  Her bir dönemin kendi içerisinde öğrencilere yaşattığı kaygı, endişe, öfke gibi olumsuz duyguları olabilmektedir. Bu duygular sonucunda da tercih sonuçlarını etkileyebilecek panik davranışlar ortaya çıkabilir. Ayrıca başka bir şehirde okuma ihtimali ve bilmediği bir şehre gitme, aileden ayrılma gibi etkenler de tercih döneminin stresini arttıran diğer faktörlerdir. Stresle baş edebilmek ve meslek seçimi, bölüm seçimi konusunda kararsızlık yaşayan bireylere yardımcı olabilmek adına akademik danışmanlık büyük bir önem taşımaktadır.  Ayrıca, öğrencilerin kendilerini daha iyi tanıması ve potansiyelini ortaya çıkarması, ilişkileri daha iyi yönetebilmesi, kendi ayakları üzerinde mücadele edebilmesi amacıyla da akademik danışmanlık tercih edilmektedir.