Kurumlar için Psikolojik Danışmanlık

 

Kurumsal danışmanlık; şirket içerisinde çalışan personelin daha verimli olabilmeleri için birbirleriyle uyumluluğunu artırmak adına verilen psikoterapi ve psikolojik hizmetleridir. Çalışanların sağlıklı ruhsal durumu, şirketlerin iş hacimlerinin artışı konusunda direkt etkilidir. Kurumsal psikolojik danışmanlık, şirket çalışanlarının genel yaşam kalitesini arttırarak en yüksek verim ile çalışmalarını sağlamaktadır.

 

Şirketler, çalışanları ile ortak amaç doğrultusunda işbirliği yaptığı sürece ortaya efektif bir sonuç çıkacaktır. Doğru bir çözüm ve etkili iletişim ile iyi bir analiz yapılarak şirketlerin iş potansiyelleri yükseltilmeye çalışılır.

Bu amaçla çalışanlara çeşitli eğitimler verilmektedir. 

 

İletişimin İyileştirici Gücü; Çalışanların aralarında yaşadıkları iletişim kopuklukları sonucunda meydana gelen yanlış anlaşılmalar iş verimini önemli ölçüde düşürür. Bu yöntemle amaç, sürekli iletişim halinde olan elemanların yaşadıkları iletişim kopuklukları bulunarak yerine yeni davranışlar yerleştirmektir.

Kendinle Tanışma Eğitimi; Şirketin iş yoğunlu ve stresi içerisinde çalışanlar kendilerine vakit ayırmada genelde zorluk çeker. Burada temel amaç; çalışanlara ne oldukları ve amaçları hakkında farkındalık yaratmaktır.

İçindeki Cevheri Ortaya Çıkarma; Zamanın işleyişi içinde farkında olmadan motonluğa düşülmekte ve bu da şirket verimliliğini önemli ölçüde düşürmektedir. Bu aşamada çalışanlara içlerindeki potansiyellerini keşfetmeleri adına eğitimler verilir.

Duygularımız İle Tanışma Ve Dönüştürme Eğitimi; iş hayatının yoğun stresi, zaman zaman çalışanların hisleri ile örtüşmemektedir. Ancak bu durumlarda duyguları dışa vurmak bastırmaktan daha etkili ve çözülebilir bir davranış olacaktır. Bu amaçla şirket elemanlarına davranış değiştirme ve duyguları dışarı yansıtabilme eğitimleri verilebilmektedir.

Motivasyon Eğitimi; Şirket içinde bazı durumlarda motivasyon eksiklikleri yaşanması gayet doğal bir durumdur. Ancak bunun sürekli olması ve çözüme kavuşturulması adına motivasyon eğitimi alınması sorunların sürekliliğini engelleyecektir.

İkna Sanatı Ve Başarı Psikolojisi; Çalışanların müşterilerle diyalogları genelde ikna üzerine kuruludur. Eğer etkili konuşma sanatı kullanılırsa iş alınır ve böylece şirket içerisinde başarı sağlanır. Stratejik yönetimle ikna sanatı ve başarı psikolojisi kolaylıkla elde edilebilir.

 

Küreselleşen dünyada rekabet koşulları artmış, kurumsal anlamda gelişim için psikolojik stratejiler, motivasyon en gerekli hususlardan biri haline gelmiştir.

Bu sebepten dolayı da kurumsal psikolojik danışmanlık ile çalışanların bireysel ve kurumsal hayatlarının dengesini sağlamaktadır. 

Böylece hem bireysel hem de şirket açısından verim kapasitesinde artış görülmektedir.

Tekirdağ Psikolojik Danışmanlık olarak kurumlar için verdiğimiz psikolojik danışmanlık; şirket çalışanlarının verimliliğini, motivasyonunu, işbirliğini, yaratıcılığını, psikolojik dayanıklılığı ve en önemlisi yaşam kalitesini arttırmayı sağlar.

Mindfulness Temelli Stres Azaltma, beden ve zihin farkındalığı gibi bilimsel olarak desteklenmiş programlar kullanılır. 

Tekirdağ'da ve çevre illerde Kurumsal Psikolojik Danışmanlık için bizimle iletişime geçebilirsiniz.