EMDR Terapisi

     Francine Shapiro tarafından 1987'de geliştirilen EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing); Türkçe'ye Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme olarak çevrilmiştir. 

     Yaşanan travmaların olumsuz etkilerini azaltmakta oldukça etkili bir terapi yöntemidir. Doğal afet, ölüm, trafik kazası, cinsel istismar gibi travmatik yaşantıların yanı sıra; günlük hayatta kişiyi rahatsız eden olumsuz deneyimler de çalışılmaktadır. Beyin; anıları ses, koku, görüntü şeklinde depolamaktadır. İşlevsel olarak depolanamayan travmatik anılar, günlük hayatta karşılaşılan olumsuz bir olayla tetiklenebilmektedir. EMDR işlevsel olmayan, işlenmemiş, uyumsuz anıların işlenerek uyumlu ve işlevsel hale gelmesini hedeflemektedir. Geçmiş, şimdi ve gelecek entegre bir halde çalışılır. 

      Anılar Nasıl İşlenir?

       EMDR fizyolojik temelli bir yöntem olup, işleme sağ ve sol beyni aktive edecek şekilde çift yönlü uyarımla sağlanır. Çift yönlü uyarım; göz hareketleriyle, sesle veya çift yönlü dokunuşla gerçekleşmektedir. 

      EMDR terapisi ile kişiye sıkıntı veren semptomların ortadan kalkmasının yanında, yeni bir bakış açısı da kazandırılır. Kişinin kendisine, dünyaya ve ilişkilerine dair bakışında olumlu gelişmeler sağlanır. 

      Literatürde kısa süreli terapi yöntemleri arasında yer almaktadır. Etkinliği yapılan çalışmalarla kanıtlanmış olup; birçok uluslararası sağlık ve devlet ve kurumu tarafından kabul gören bir terapi yöntemidir. 

EMDR terapisi için 0552 780 22 52 numaralı telefondan kurumumuza ulaşabilirsiniz. 


Tekirdağ Psikolojik Danışmanlık Merkezi