Uzman Klinik Psikolog Begüm Bilgin Stamnitz

İstanbul doğumlu olan Begüm Bilgin Stamnitz, lisans öğrenimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünde onur derecesiyle tamamlamıştır. Psikoloji bölümünün yanı sıra, aynı üniversitede Medya ve İletişim Sistemleri bölümünde yan dal yapmış ve onur derecesiyle mezun olmuştur.Ardından Okan Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisansını “Sağlık Çalışanlarında Öfke İfade Tarzının Empati ve Stres Düzeyi ile İlişkisi” konulu teziyle tamamlayarak uzmanlığını almıştır.Eğitimi sırasında klinik psikoloji alanında çeşitli stajlar yapmış, sivil toplum kuruluşlarında aktif görev almıştır. Türkiye’ye uyarlanan ölçek çalışmaları, bilimsel çalışma gruplarında aktif görev almıştır. Zeka, gelişim ve kişilik testleri uygulayıcısıdır.

2016 yılından beri ergen, yetişkin ve çiftlere psikolojik danışmanlık vermektedir. Yüksek lisansını yetişkinlerde bilişsel davranışçı terapi odaklı yürütmesinin yanı sıra bilişsel davranışçı terapide çocukla klinik görüşme eğitimini de tamamlamıştır. Yetişkin ve Ergenlerle yürüttüğü psikolojik danışmanlık seanslarında EMDR, Şema Terapi ve Bilişsel Davranışçı Terapi yönelimlerini kullanmaktadır. Otizm tanısı almış çocukların sosyal-duygusal gelişimi üzerinde floortime yöntemi ile çalışmaktadır. Disleksi ve Özel öğrenme güçlüğünde çocukların akademik gelişimine destek olmaktadır.

Aldığı Başlıca Eğitimler;

> 2021 EMDR 2.Düzey,  Davranış Bilimleri Enstitüsü
> 2020 EMDR ile Çiftleri Birleştirmek, Davranış Bilimleri Enstitüsü
> 2019 EMDR 1. Düzey: Emre Konuk, Davranış Bilimleri Enstitüsü
> 2019 Mindfulness ( Bilinçli Farkındalık) Eğitimi: Doç. Dr. Zümra Atalay, Mindfulness Institute
> 2018 Şema Terapi Eğitimi: Dr. Alp Karaosmanoğlu tarafından verilen Yetişkinlerde Şema Terapi Eğitimi
> 2018 CİSED Evlilik ve Çift Terapisi Eğitimi: 6 ay süren 120 saatlik Çift Terapisi Eğitimi
> 2018 Yetişkinlerde ve Çocukta Travmada Sanat Terapisi: Arkabahçe Danışmanlık
> 2017 DIR Floortime Terapisi 1. Düzey: Gelişimsel bozukluğa sahip çocuklar için kullanılan bir yöntem olup, sertifika ICDL onaylıdır.
> 2017 Uludağ Üniversitesi Çocuk Merkezli Oyun Terapisi Sertifika Programı: Yönlendirilmemiş oyun terapisi eğitimi
> 2016 Çocuk, Ergen ve Aileleri için Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulamalı Eğitimi: Dr. Başak Demiriz
> 2016 Travma Çalışmaları: Doç. Dr. Ayten Zara