Farklı Gelişen Çocuklarda Floortime Yaklaşımı

     Yetişkinler kendilerini sözle anlatırken, çocuk oyunla kendini ifade etme yolu bulur. Duygu ve düşüncelerini oyun aracılığıyla paylaşır, onunla eğlenir ve öğrenir. Bu sebeple çocukla çalışırken en etkili yöntemlerden biri oyundur.

      Floortime yani ‘yerde oyun’  adı verilen yöntem; duygulanım ve heyecan içererek çocukla karşılıklı iletişimi esas alır ve oyunu terapi aracı olarak kullanır. Bu yöntem; çocuk ve aileyi birlikte değerlendirerek, çocuğun gelişimini desteklemeyi amaçlar. Yaygın gelişimsel bozuklukları, genel gelişim gerilikleri, Down Sendromu, öğrenme, dikkat zorlukları, iletişim ve dil zorlukları çeken çocuklarda uygulanır. Çocuğun bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurularak, gelişimsel olarak hangi düzeyde olduğu saptanır. Bununla birlikte çocuğun güçlü yönleri de esas alınır. Floortime yöntemi ile çocuk şu alanlarda güçlendirilir: Ortak dikkat, ortak ilgi, birlikte ilişki kurabilme, iki yönlü iletişim, problem çözme, sembolik düşünebilme ve dil gelişimi.

     Dil gelişimi ilerlememiş bir çocuğu esas almak gerekirse; temel prensip olarak çocuğun dünyasına girmek amaçlanır. Çocuğun söz öncesi dönemi floortime yöntemi ile güçlendirilir. Söz öncesi dönemi güçlenmiş çocuğun zamanla dil gelişimini ilerlettiği gözlenir. Oyun terapisi ile duygularını tanımaya başlayan çocuk daha kolay ortak dikkat kurmaya başlar. Farklı gelişen çocuğunuzun gelişimini desteklemek için kurumumuza başvurabilirsiniz.