İlişki Sorunları

         Çift olabilmek; ‘Ben’ ‘Sen’ ile ‘Ben’i koruyarak, ‘Sana’ saygı duyarak ‘Biz’ olabilmektir. Bir çeşit yaşam sözleşmesidir. Peki ne oluyor da güzel başlayan ilişkiler hayal kırıklığı ve mutsuzlukla devam ediyor, hatta yaşam sözleşmesinin feshine gidiyor?

Çiftlerde problemli belirtilerin ortaya çıktığı alanlar;

1)  İş ve Ekonomik Konular: Parayı kimin kazandığı, paranın nasıl yönetildiği, iş stresinin eve yansımaları

2)  Anne Baba olmak:  Çocukların bakımı ve sorumluluğu, gelecekleri konusunda duyulan endişeyi çift olarak paylaşamamak

3) Zaman ayırmak ve iletişim kurabilmek:  “Artık konuşacak bir şey bulamıyoruz.”

4) Bir türlü çekirdek aile olamamak: Eşlerden birinin ailesiyle birlikte yaşamak ya da çok sık görüşüyor olmak

5) Cinsellik: Cinsel ilişkilerin istenilen sıklıkta ve kalitede olmayışı

      Çift terapisi; kişilerin birlikte başa çıkmakta zorlandığı bu sorunlu alanların çalışıldığı bir terapi şeklidir. Bu terapi modelinde çiftlerin arasındaki iletişimi güçlendirmek amaçlanır. Terapistin yardımıyla anlaşılabilir, dinlenilebilir ve içtenlikle konuşulabilinir bir ortam sağlanır. Bireylerin olaylara baktıkları bakış açısı terapi ile birlikte çeşitlenir. Bir olayı farklı yönlerinden ele alma farkındalığına erişilir. İlişkilerde BEN-BİZ dengesini kurabilmek ve sahip olduğumuz ilişkiyi güç savaşına dönüştürmemek önemlidir. Terapi ‘keşke’ si en az, en sağlıklı kararı alma sürecidir.

İlişkide tehlike çanlarının çaldığını gösteren belirtiler:

•Olumsuza Odaklanmak

•Eleştiri, savunmacılık, küçümseme, duvar örme, saldırganlık, baskı kurma

•Duygusal kopukluk, içe çekilme

•Onarma girişimlerinin başarısızlığı

•Çiftin arkadaşlığının zayıflaması

•Kaçma, kavga çıkarma ve yalnız bırakma

•Devamlı tehlikede hissetmek (kendini ifade etmeye takılıp kalmak, aşırı duyarlı olmak) 

         Yukarıda belirtilen problemlerden birini veya birkaçını ilişkinizde sıklıkla yaşıyorsanız çift terapisine ihtiyaç duyuyor olabilirsiniz, bir uzman eşliğinde bu sorunlara bakmak ilişkinin geleceğine dair en sağlıklı kararı almanızı sağlar.