Obsesif Kompulsif Bozukluk

Obsesif Kompülsif Bozukluk; obsesyon adı verilen takıntılı düşünce ve dürtüler ile kompulsiyon adı verilen yineleyici davranışlar ve zihinsel eylemlerden oluşan bir psikiyatrik rahatsızlıktır. Bu rahatsızlığa sahip kişiler düşüncelerinin ve davranışlarının işlevselliklerini bozduğunun farkındadırlar.

Obsesyon Nedir? 

Kontrol edilemeyen, uygunsuz olarak hissedilen ve yoğun anksiyeteye neden olan tekrarlayıcı düşünce, dürtü ve düşlemlerdir. 

Halk dilinde takıntılı düşünceler olarak bilinmektedir. 

Kompülsiyon Nedir? 

Rahatsızlık veren düşüncelere tepki olarak ortaya koyulan, katı, kurallı ve alıkoyulamayan bir şekilde uygulanması gereken yineleyici davranışlar veya zihinsel eylemlerdir.

 

Obsesif Kompülsif Bozukluk Görülme Sıklığı Nedir?

Son yıllarda yapılan araştırmalara göre %3-4 olarak görüldüğünden bahsedilebilmektedir. Genellikle ergenlik dönemlerinde ortaya çıkmaktadır. Fakat son dönemlerde, yaş ortalamasının okul öncesi çağdaki çocuklara kadar düştüğü görülmektedir. Semptomlar yavaş yavaş başlayarak yaşam boyunca değişiklik gösterebilmektedir. 

 

Obsesif Kompülsif Bozukluk Belirtileri Nelerdir? 

En yaygın obsesyon belirtileri:

 • Aşırı kuşku ve sürekli güven ihtiyacı
 • Simetri, düzen ve kusursuzluk dürtüsü
 • Günahkâr düşünmekten korkma
 • Sosyal açıdan aykırı bir davranışta bulunmaktan ve rezil olmaktan korkma
 • Pislik ya da mikrop bulaşmasından korkma

 

En yaygın kompülsiyon belirtileri:

 • Tekrar tekrar ellerini yıkama, duş alma
 • Değeri olmayan nesneleri biriktirme
 • Yapılacak işleri belirli düzen içerisinde yapma
 • Tekrarlayıcı kelimeler, dualar kullanma
 • Belli sıralara göre işlerini yerine getirme
 • Kilit, ocak, ütü, elektrik gibi eşyaları sürekli kontrol etme

 

Obsesif Kompulsif Bozukluk Tedavisi

OKB tedavi edilmediği takdirde kendi kendine iyileşmeyebilir. Bu sebeple tedavi oldukça önemlidir. En etkili tedavi için ilaç, uygun terapi ekolleri ile birlikte kullanılmalıdır. Bilişsel davranışçı terapi, EMDR ve Şema terapi uygun terapi ekolleri arasında sayılabilir. 

Tekirdağ Psikolojik Danışmanlık Merkezi'nde Bilişsel Davranışçı Terapi, EMDR, Şema Terapi ve Mindfulness gibi pekçok terapi ekolü uygulanmaktadır.

 

Kaynak:

Amerikan Psikiyatri Birliği. Psikiyatride Hastalıkların Tanımlanması ve Sınıflandırılması El Kitabı. Yeniden gözden geçirilmiş dördüncü baskı (DSM-IV-TR), Washington, DC, Amerikan Psikiyatri Birliği, E Köroğlu (Çev.), Ankara, Hekimler Yayın Birliği, 2001.

 

Konkan, R., ŞENORMANCI, Ö., Güçlü, O., Aydin, E., & Sungur, M. Z. (2012). Obsesif kompulsif bozukluk ve obsesif inançlar. Anatolian Journal of Psychiatry/Anadolu Psikiyatri Dergisi, 13(2).